Search
News - Details
Title: La Generalitat exporta a l'Amèrica Llatina el seu model de gestió en vigilància del mercat i seguretat dels productes
Links
Videos
Publication Date: Nov 05, 2014
Country(ies): Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, The Bahamas, Trinidad and Tobago, United States of America, Uruguay, Venezuela